Share Button

images

Share Button

MUAYENEHANE AÇMAK İÇİN BELEDİYELERE ARTIK BAŞVURULMAYACAK

Share Button

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na Türk Dişhekimleri Birliği’nin talebi ve başta dişhekimi, tabip ve eczacı milletve-eri olmak üzere pek çok milletvekilinin desteğiyle Komisyon görüşmelerinde eklenen 77.madde 04.04.2015 tarihinde Genel Kurul’da görüşülerek kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecektir. Devamı İçin Tıklayınız.. »

Share Button

SAMSUNSPOR

Share Button

içerikSamsunspor Kulübünün Türkiye İş Bankası ile Logolu kart antlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşma gereği, Logolu kartlarla yapılan harcamalardan Kulübüme belli bir oranda prim ödemesi yapılmaktadır.

Ayrıca Kulüp;
Gerek ihtiyaç duyduğu taraftar desteğini artırmak, gerekse maddi kaynak yaratma arzusuyla Kombine fiyatlarında indirime gitmiştir. Devamı İçin Tıklayınız.. »

Share Button

ACİL SET

Share Button

Muayanehanelerde bulundurulması gereken acil set ile ilgili Uğur Medikal Ürünleri San.Tic.Ltd. Şti ve Surmed Cerrahi Hizmetler San. A.Ş firmasından alınan fiyat teklifi aşağıda sunulmuştur. İsteyen üyelerimiz ilgili firmalar ile görüşerek acil seti alabilirler.

UĞUR MEDİKAL

- Ambu Seti                                                            :    25-TL

-Airway                                                                    :      2-TL

-Laringaskop                                                          : 135-TL Devamı İçin Tıklayınız.. »

Share Button

TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ

Share Button

Samsun ve ilçelerinde muayanehanesi olan üyelerimizi yeni tıbbi atık sözleşmesini http://www.emsmakina.com/TR/UrunDetay.aspx?ID=26&IcerikID=200#ad-image-0 adresinden indirip doldurduktan sonra odaya bırakabilirler

Share Button

11.KARADENİZ BAHAR SEMPOZYUMU

Share Button

sempozyum-111 Sempozyum 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Sempozyum 411 Sempozyum 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Sempozyum 6

Share Button

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Share Button

Sağlık Müdürlüklerinin yapacağı denetimlerde üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için yeni yönetmeliğe göre muayanehanede bulundurulması geren malzemeleri temin etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize….

3 Şubat 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29256

YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK
KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden ve müştereken ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerin, özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ile merkezlerinin açılması, faaliyetleri, denetimleri, faaliyetlerine son verilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Devamı İçin Tıklayınız.. »

Share Button

Share Button

Dişhekimi Mustafa Kemal Güneşdoğdu’nun çok büyük katkısı ile Samsun Dişhekimleri Odasının bitişik dairesi eğitim amaçlı kullanılmak üzere satın alınmıştır. Tüm üyelerimizle güzel günlerde kullanmak dileğiyle Dişhekimi Mustafa Kemal Güneşdoğdu’ya teşekkür ederiz.

Share Button

Share Button

ESSA OSGB şirketi ile anlaşması bulunan üyelerimiz; şirket ile yapılan yoğun görüşmeler neticesinde mart ayı itibari ile aylık 80-TL’ye (KDV Dahil) çekilmiştir. Bilgilerinize.

Share Button

Jean Monnet Bursu

Share Button

250300p1142EDNMain134Screenshot_26_01_15_14_38Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Jean Monnet Burs Programının 2015-2016 akademik yılına ilişkin başvurular 26 Ocak 2015 tarihinde başlamış olup 6 Mart 2015 tarihine kadar devam edecektir.

2015-2016 akademik yılında 210 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına; Devamı İçin Tıklayınız.. »

Share Button
TDB Karadeniz #11
TDB Karadeniz #10
TDB Karadeniz #9
TDB Karadeniz #8
TDB Karadeniz #7
TDB Karadeniz #6
TDB Karadeniz #5
TDB Karadeniz #4
TDB Karadeniz #3
TDB Karadeniz #2
TDB Karadeniz #1