TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ

Share Button

Samsun ve ilçelerinde muayanehanesi olan üyelerimizi yeni tıbbi atık sözleşmesini http://www.emsmakina.com/TR/UrunDetay.aspx?ID=26&IcerikID=200#ad-image-0 adresinden indirip doldurduktan sonra odaya bırakabilirler

Share Button

11.KARADENİZ BAHAR SEMPOZYUMU

Share Button

11 Sempozyum11 Sempozyum 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Sempozyum 411 Sempozyum 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Sempozyum 6

Share Button

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Share Button

Sağlık Müdürlüklerinin yapacağı denetimlerde üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için yeni yönetmeliğe göre muayanehanede bulundurulması geren malzemeleri temin etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize….

3 Şubat 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29256

YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK
KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden ve müştereken ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerin, özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ile merkezlerinin açılması, faaliyetleri, denetimleri, faaliyetlerine son verilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Devamı İçin Tıklayınız.. »

Share Button

Share Button

Dişhekimi Mustafa Kemal Güneşdoğdu’nun çok büyük katkısı ile Samsun Dişhekimleri Odasının bitişik dairesi eğitim amaçlı kullanılmak üzere satın alınmıştır. Tüm üyelerimizle güzel günlerde kullanmak dileğiyle Dişhekimi Mustafa Kemal Güneşdoğdu’ya teşekkür ederiz.

Share Button

Share Button

ESSA OSGB şirketi ile anlaşması bulunan üyelerimiz; şirket ile yapılan yoğun görüşmeler neticesinde mart ayı itibari ile aylık 80-TL’ye (KDV Dahil) çekilmiştir. Bilgilerinize.

Share Button

Jean Monnet Bursu

Share Button

250300p1142EDNMain134Screenshot_26_01_15_14_38Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Jean Monnet Burs Programının 2015-2016 akademik yılına ilişkin başvurular 26 Ocak 2015 tarihinde başlamış olup 6 Mart 2015 tarihine kadar devam edecektir.

2015-2016 akademik yılında 210 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına; Devamı İçin Tıklayınız.. »

Share Button

KARADENİZ

Share Button

doc20150206123000_001Samsun Dişhekimleri Odası Bülteni Karadeniz’in 11.sayısında Oda Başkanımız Abdullah İLKER’in köşe yazısı aşağıda sunulmuştur. Bültenimiz en kısa zamanda üyelerimize ulaştırılacaktır.Oda Başkanımız Abdullah İLKER’in köşe yazısı;

UMUDUMUZU ÇALMAYIN! Devamı İçin Tıklayınız.. »

Share Button

Share Button

24-25 Ocak 2015 tarihlerinde yapılan Genel Kurul sonucunda aşağıda isimleri belirtilen üyelerimiz büyük kongre delegesi olarak seçilmişlerdir.

- Alper Dilek
- İsmail Altinörs
- Suat Semiz
- Adnan Mısırlıoğlu
- Osman Öney
- Köksal Piyade
- Hüsnü Çuhadar

 

 

Share Button

15 OCAK ANKARA EYLEMİ

Share Button

1918_bAğız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılacak değişiklik ile sermayeye, ağız diş sağlığı merkezine ortak olma hakkı tanıyan yönetmelik taslağının kabul edilemeyeceği yolundaki dişhekimliği camiasının ortak sesini, Sayın Sağlık Bakanı`na iletmek üzere bu defa da Samsun Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ankara`daydı.   Devamı İçin Tıklayınız.. »

Share Button

11.KARADENİZ BAHAR SEMPOZYUMU

Share Button

11.Karadeniz Bahar Sempzoyumu hazırlıklarına başlanmıştır. Sempozyum ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz

Share Button
TDB Karadeniz #11
TDB Karadeniz #10
TDB Karadeniz #9
TDB Karadeniz #8
TDB Karadeniz #7
TDB Karadeniz #6
TDB Karadeniz #5
TDB Karadeniz #4
TDB Karadeniz #3
TDB Karadeniz #2
TDB Karadeniz #1