SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

HİZMET SUNUM İŞLEMLERİ
01-06-2021

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi yazısında; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamına giren cihazların Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021/1 sayılı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alım Genelgesi’nin 1.15. maddesinde “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin ÜTS’de firma kaydının aranması zorunludur. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı”  veya “Sistemde Tekil Ürünü Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmamalıdır. Hizmet alım süreçlerinde, hizmet sunumunda kullanılacak cihazların aday veya isteklinin ÜTS’deki envanterinde bulunması gerekliliği aranmalıdır. Bu gerekliliğe, hizmet sunumuna başlamadan önce sözleşmede yer verilmelidir.” hükmü gereği hizmet sunumu esnasında kullanılan tıbbi cihazlara ilişkin gerekli bilgilerin ÜTS üzerinde öncelikle bir sözleşme kaydı yapılması gerektiği bildirilmektedir. 

 

Bu kapsamda kuruma ait resmi yazı ve eklerin tamamına "https://www.titck.gov.tr adresi duyurular başlığında 2021UTSG-2 Tıbbi Hizmet Sunumu İşlemleri konu başlığında bulunabilir.