SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

TDB 26. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 2-5 EYLÜL 2021 TARİHLERİNE ERTELENDİ
02-04-2021

Son bir yıldır tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 salgını, dalgalanmalar ve alevlenmelerle maalesef hala devam etmektedir. Bu süreç yaşam şeklimizi, çalışma prensiplerimizi ve kuşkusuz uzun vadedeki tüm plan ve programlarımızı değiştirmemize neden olmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği olarak bu zor günlerde aldığımız tüm kararlarda en büyük önceliğimiz daima toplum sağlığını korumak olmuştur.

Pandemi sürecinde yaşanan belirsizlik nedeniyle Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından 27-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Diyarbakır’da yapılması planlanan TDB 26.Uluslararası Dişhekimliği Kongresinin; tüm dişhekimlerinin, katılımcıların, sektör temsilcilerinin ve firmaların kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla,  ikinci kez ertelenerek 2-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyurulur.

Türk Dişhekimleri Birliği