SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ
04-07-2022

Samsun Diş Hekimleri Odası Bilimsel Araştırmaları Teşvik
Ödülü Yönergesi

 1. Amacı: Türkiye’de Diş Hekimliği bilimine ulusal ve uluslararası alanda yeni ve önemli değere sahip, bilimsel ve özgün çalışmalarla katkıda bulunan, başta genç araştırmacılar olmak üzere, diş hekimliği alanında çalışmalar yapanları teşvik etmektir.
 2. Bilim Ödülü her yıl ödülün verildiği tarih de dâhil olmak üzere son iki yıl içinde yayınlanan çalışmalar arasından seçilerek verilir.(*Bkz Başvuru Koşulları)
 3. Dşhekimi, Dr.Dişhekimi, Uzm.Dişhekimi ve Dr.Öğretim Üyesi katılabilir.
 4. Ödüle değer çalışmaların Samsun oda bölgesi sınırlarında bulunan kurumlarda yapılması gerekmektedir.
 5. Ödül jürisi Diş Hekimliği Fakülteleri’nin belirlediği 3 ve Samsun Diş hekimleri Odasının atadığı 2 üyeden oluşur. Jüri üyelerinin bir uzmanlık dalından en az Doçent seviyesinde unvana sahip olması gerekmektedir.
 6. Ödül ilk 3 dereceye giren çalışmalara verilir.
 7. Verilecek ödül miktarını her yıl Samsun Dişhekimleri Odası yönetim kurulu belirler.
 8. Samsun Dişhekimleri Odası, her yıl verilecek bu ödülü yönetim kurulu tarafından uygun görülen bir Diş Hekimi adına adayabilir.  
 9. Bilim Ödülü değerlendirmesine aday olan çalışmaların Ekim ayında Samsun Dişhekimleri Odasına teslim edilmesi gerekir.
 10. Jüri ödüle layık çalışma bulamazsa, ödül vermeyebilir.
 11. Jüri ödül verilecek akademik çalışmalar için Samsun Diş Hekimleri Odası’nın belirleyeceği tarih ve zamanında toplanır.
 12. Ödül verme töreni her yıl Samsun Diş Hekimleri Odası tarafından Diş Hekimliği Haftası kapsamında Kasım ayında düzenlenen sempozyumda yapılır.
 13. İş bu yönergede değişiklik yapma hakkı Samsun Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu’ndadır.