SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Çocuklarda 6 Yaş Dişi

Meslektaşımız Dişhekimi Ahmet ÖZDİKMENLİ'nin çocuklarda 6 yaş diş ile ilgili hazırlamış olduğu yazısı ve buna ilişkin bilgilendirme broşürü içeriğini bilgilerinize sunarız.

Diş ve dişeti hastalıklarının ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ve ağız diş sağlığımızla ilgili göstergelerin hiç de iyi olmadığını biliyoruz. Kalıcı çözümler üretmemiz ve bunu bir an önce yapmamız gerekirken, toplumun ağız diş sağlığı seviyesinin yükseltilmesine yönelik adımların ülkemizde hala yeterince atılmadığını düşünüyorum. Bu nedenle, ağız diş sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tüm çabaları çok anlamlı buluyorum.

Bu kaygıları taşıyan ve toplum ağız diş sağlığı seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamaya çabalayan bir dişhekimiyim. Klinik çalışmalarımı bıraktığım 2004 yılından bu yana okul öncesi eğitim kuruluşlarında ve ilköğretim okullarında eğitimler veriyor, çocuklar için yazdığım eğitici ağız diş sağlığı kitaplarımı onlarla buluşturuyorum.

Çocuklara ve erişkinlere ağız diş sağlığı eğitimi verirken 6 yaş dişinin çok önemli olduğunu mutlaka vurgular, gerekli bilgileri verir ama hep bir şeylerin eksik kaldığını düşünürdüm. 2010 yılının Ekim ayında Balıkesir’de Türk Dişhekimleri Birliği’nin gerçekleştirdiği “Eğitmen Dişhekimi Eğitimi” programına katıldım. Burada anlatılanlardan ve yaptığımız uygulamalardan, özellikle de “Her dişhekimi bulunduğu yerde, kendi birikimleriyle broşür hazırlayabilir” düşüncesinden esinlenerek, içeriği sadece 6 yaş dişi olan bir eğitim broşürü hazırlamaya karar verdim.

Sağlık davranışını değiştirecek, doğru bilgiler veren, tek konuda yoğunlaşan, “ben” dilini kullanan, didaktik olmayan, öykü sıcaklığında bir broşür hazırlamanın zorluğunu, bütün bu özellikleri kolayca bir araya getiremeyeceğimi biliyordum. Yine de, ben bir metin hazırlayıp elektronik ortamda dolaşıma sunayım, gerisi gelir diye düşündüm.

Bu broşür özellikle dişhekimlerini, ebeveynleri, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerini ilgilendiriyor gibi gözükse de, toplum ağız diş sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu yüzden, bilgisine ve yaratıcılığına güvenen herkesin istediği müdahaleyi yapabileceği interaktif bir metin oluşturmayı tasarladım. Broşürümün katkı ve önerilerinizle nerelere gidebileceğini şimdiden görüyor, ne kadar gelişebileceğini tahmin edebiliyorum.