SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ
01-01-2020

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 12.-13 Aralık 2018 tarihinde yapılan toplantısına göre özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için net;

Tam Gün Çalışanlarda; 8.790-TL

Yarım Gün Çalışanlarda; 6.050-TL

Saat Ücreti ise; 320-TL olarak belirlenmiştir.