SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

Sözleşmeli Çalışan Dişhekimlerinin Ücretleri
31-12-2020

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2021 yılı için net;

Tam gün çalışanlarda; 11.625 TL.

Yarım gün çalışanlarda; 8.000 TL.

Saat ücreti ise; 425 TL. olarak belirlenmiştir.