SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

MBYS ‘Sağlık Verilerinin Paylaşılma Sınırları`
29-07-2020

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının talebiyle, Sağlık Müdürlükleri tarafından muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir.  

Söz konusu yazıların temelinde yer alan Sağlık Bakanlığı yazısının hukuka uygun olmadığı, meslektaşlarımızın hastanın açık rızası olmadan bu yazıda belirtilen amaçla sağlık verisi paylaşmasının suç oluşturacağı da vurgulanarak ilgili yazının yeniden değerlendirilmesi tarafımızdan talep edilmiştir.  

Kendilerine gönderilen yazılar nedeniyle meslektaşlarımızın ilgili makama verebilecekleri dilekçe taslağı için tıklayınız...