SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

Sözleşmeli Çalışan Uzman Dişhekimlerinin Ücretleri
31-12-2020

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2020 tarihli toplantısında, özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2021 yılı için net;

Tam gün çalışanlarda; 14.520 TL.

Yarım gün çalışanlarda; 10.000 TL.

Saat ücreti ise; 535 TL. olarak belirlenmiştir.