SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA” ELEKTİF İŞLEMLERİN ERTELENMESİ VE DİĞER ALINACAK TEDBİRLER
01-01-2020

Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelleri üzerindeki yükün azaltılması geçici tedbirlerin alınmasına yönelik yayınladığı açıklama için tıklayınız.