SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ÖZEL MUAYENEHANELERDE DİŞHEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA ALINAN ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
24-08-2020

Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı tarafından, Türkiye'de dişhekimlerinin pandemi sürecindeki dental uygulamalarının devamlılığı için aldığı önlemler ve dişhekimliği muayenehane koşullarının bu sürece hazırlık durumunu değerlendirmek üzere planlanmıştır.
Anketteki sorulara samimi ve doğru cevap vermeniz alınacak sonucun gerçekleri yansıtma gücünü arttıracaktır. Çalışmada toplanan veriler tamamen bilimsel amaçlarla kullanılacaktır.

Kişisel bilgileriniz ve mail adresleriniz kayıt altına alınmayacaktır.
Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

İletişim Bilgileri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi
Periodontoloji Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Rasul Guliyev 0505 065 67 96 rasulguliyev5@gmail.com
Arş. Gör. Selman Yılmaz Çiçek 0532 057 86 05 selmanyilmazcicek@gmail.comhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqAstJi_7GKTO3NtdNMzxHrcUMjcEIdGpIS2Yw8Ui___CMIQ/viewform