SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

18.DÖNEM SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI
31-08-2020

 

Odamızın 18.Olağan Genel Kurulu 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılmış olup, organlara seçilen üyeler ve görev dağılımları aşağıda sunulmuştur.

 

YÖNETİM KURULU                                              

Dişhekimi Alper Dilek   (Başkan)           

Dişhekimi Ali Ekrem DOĞAN (2.Başkan)       

Dişhekimi Övgü TUNÇDEMİR EYÜBOĞLU (Genel Sekreter) 

Dişhekimi Talat GEVEZ  (Sayman)       

Doç.Dr.İlker KESKİNER  (Üye)               

Doç.Dr.Şafak KÜLÜNK  (Üye)                         

Dişhekimi Erman ÜRER   (Üye)           

Dişhekimi Can SEYHAN (Üye)           

Dişhekimi Tuncay SEVEN  (Üye)

 

DENETLEME KURULU             

Dişhekimi Kemal ERYILMAZ (Başkan)

Dişhekimi Savaş ALBAYRAK

Dişhekimi Ali ALEMİSOĞLU

DİSİPLİN KURULU     

Dişhekimi Muammer ERTAN (Başkan)

Dişhekimi Hanife YAPICI (Raportör)

Dişhekimi Ayşe ÇADIR

Dişhekimi Rıza İNAN

Dişhekimi Murat KAYNAROĞLU

 

KONGRE DELEGELERİ

Dişhekimi Abdullah İLKER

Dişhekimi İsmail ALTINÖRS

Dişhekimi Muammer ERTAN

Dişhekimi Ali ŞENER

Dişhekimi Tuncay SEVEN

Dişhekimi Köksal PİYADE

Dişhekimi Suat SEMİZ