SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

FLAKON ATIKLARININ YÖNETİMİ


SAMSUN ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU;

Sağlık Bakanlığınca sağlık kuruluşlarında oluşan tam dolu, yarı dolu ve boş flakon atıklarının yönetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş talep edilmiş olup ilaç ve flakon şişelerinin yönetiminin ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin hususlar iletilmiştir.

Bu kapsamda ilgi boş ilaç şişelerinden farklı olarak boş flakon şişelerinin 150110* atık kodu ile yarı dolu ve tam dolu flakon şişelerinden tehlikeli ilaç ihtiva edenlerinin “18 01 08*” atık kodu – Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A)” atık kodu ile tehlikeli olmayan ilaç ihtiva edenlerinin ise “18 01 09- 18 01 08 dışındaki ilaçlar” atık kodu ile yönetilmesi gerekmektedir.

Ancak, Bakanlığımıza ulaşan şifahi bilgiler neticesinde sağlık kuruluşlarınca 15 01 07-“Cam boş flakon şişelerinin ambalaj” atık kodu ile geri dönüşüm tesislerine verilmek suretiyle yönetiminin sağlandığı anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, uygulamada yanlışlık ve karışıklıklara yol açmamak amacıyla boş flakon ambalajlarının 15 01 10* atık kodu ile, yarı dolu ve tam dolu flakon ambalajlarının ise tehlikelilik durumuna göre 18 01 08* veya 18 01 09 atık kodları ile yönetimin sağlanması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

0362 230 80 40

Dahili: 1711-1703-1700-1710