SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU ZORUNLU OLDU!


19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 509 Seri No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  tüm serbest meslek erbaplarının (dişhekimleri, avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler…vb.) 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını  e-Serbest Meslek Makbuzuolarak düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

509 Seri No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız…