SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN UZMAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ


Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 12.-13 Aralık 2018 tarihinde yapılan toplantısına göre özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için net;

Tam Gün Çalışanlarda; 10.980-TL

Yarım Gün Çalışanlarda;  7.570-TL

Saat Ücreti ise;      405-TL olarak belirlenmiştir.