SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

PERŞEMBE AKŞAMI SEMİNERLERİ


Samsun Dişhekimleri Odası olarak perşembe akşamları düzenlediğimiz seminerlere 17 Şubat Perşembe akşamı Doç.Dr.Elif Kalyoncuoğlu 'nun "Dental Travma Vakalarında Endodontik Yaklaşımlar "konulu semineri ile başladık. Travmalarla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğini bize hatırlattı vakalarla örnekler sundu. Doç.Dr.Alper Öz “Büyüme ve Gelişim Dönemi Belirleme Yöntemleri ve Ortodontik Tedavilerin Önemi” konulu bir sunum yaptı bize bilgilerimizi tekrar hatırlattı .    

 

21 Şubat Perşembe akşamı Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalından Doç.Dr.Burcu Baş bize "Temporomandibuler Eklem Hastalıkları Tanı ve Tedavi Prensipleri " konusunda bilgi verdi vakalarla sunumları ile konuşmasını yaptı. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalından Doç.Dr.Tolga Külünk  bize "Hibrit Protezler" ile ilgili bilgiler verdi. Vaka sunumları ile muayenehane pratiğine yönelik bilgilerimizi tazeledi.                        

 

14 Mart Perşembe akşamı 19 Mayıs Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalından Dr.Öğretim Üyesi Fatih Çalışkan bizlere temel yaşam desteği konusunda bilgiler verdi ve uygulamalı olarak yaşam desteği konusunda bizleri aydınlattı. Bu son sunum ile Perşembe seminerlerimize bir süre ara vermiş olduk. 21 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bahar Sempozyumu’ndan sonra Perşembe Akşamı Seminerlerimiz devam edecektir. Katılımları için meslektaşlarımıza ve değerli bilgileri için hocalarımıza teşekkür ederiz.