SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

TDB KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR


Ağız Diş Sağlığı Muayene ve  Tedavi Ücretleri Güncelleme Komisyonu

Komisyon, 14.11.2019 tarihinde aşağıdaki gündemle toplandı.

Gündemi:

 1. Yeni Dönem Tarifeye Girmesi Gereken Hizmet Birimleri
 2. Yeni Dönem Tarifeden Çıkması Gereken Muhtemel Hizmet Birimleri
 3. Anketlerin Değerlendirilmesi
 4. Önceki Çalışma Döneminde Eksik Kalan İş Analizlerinin Değerlendirilmesi
 5. Risk Analiz Tablosunun Yeniden Güncellenmesi

 

S.N

ADI SOYADI

ODASI

  Muharrem Armutlu
  (Sorumlu MYK Üyesi)

Mersin

2

  Yusuf İzzettin Çamurdan

Adana

3

  Hüseyin Eminoğlu

Ankara

4

  Volkan Güngör

İstanbul

5

  Ali Karaağaç

Ankara

6

  Seçkin Özeralp

İstanbul

7

  Salih Yazıcı

İstanbul

8

  Nesrin İnan Akça

Ankara Proje Danışmanı

 

Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunum ve Finansmanı Çalışma Grubu

TDB Ağız Diş Sağlığı Sunum ve Finansmanı Komisyonu’nun kapsamı  içinde bulunan Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları ile Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunum ve Finansmanı çalışma alanlarının kendi başlarına çok teferruatlı oluşu ve konularının tek toplantı ile yarar sağlayamayacağı kanaati ile Komisyonun iki ayrı çalışma grubuna ayrılması 12-13 Kasım 2019 Merkez Yönetim Kurulunda kabul edilmiştir.

Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunum ve Finansmanı Çalışma Grubu ilk toplantısını, 27 Kasım 2019 tarihinde aşağıdaki gündemle yaptı.

Gündemi:

 1. Görev Dağılımı
 2. Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Komisyonunun Önceki Döneme Ait Kararlarının Görüşülmesi.
 3. Çalışma Dönemine Ait Önerilerin Görüşülmesi.

 

S.N.

ADI SOYADI

ODASI

 1

  Hasan Yaman
  (Sorumlu MYK Üyesi)

Adana

2

  Süha Alpay

Ankara

3

  Tolga Beray

Sakarya

4

  M. Sabri Ceylan

Samsun

5

  Serkan Er

Ankara

6

  K. Tümay İmre

İzmir

7

  A. Tarık İşmen

İstanbul

8

  Hanifi Altuğ Özhabeş

Çanakkale

9

  Can San

İzmir

10

  Tamer Şenel

Kayseri

11

  Cengiz Tamtunalı

Ankara

 

Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı  Uyumlaştırma Çalışmaları Komisyonu

Komisyon ilk toplantısını 14.11.2019 tarihinde aşağıdaki gündemle yaptı.

Gündemi:

 1. Komisyonun Görev Dağılımı
 2. TDB Tabela Standartları ve Mevzuatımızda Reklam
 3. 3224 Sayılı TDB Kanuna Yönelik Güncelleme Önerileri
 4. TDB ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğine İlişkin Güncelleme Önerileri

 

S.N

ADI SOYADI

ODASI

1

  Önder Taşan
  (Sorumlu MYK Üyesi)

Trabzon

2

  Ersin Atinel

İzmir

3

  Mehmet Çalık

Balıkesir

4

  Mehmet Eskicioğlu

Denizli

5

  Nejdet Güz

Konya

6

  İrfan Karababa

Denizli

7

  Ekrem Kaya

Şanlıurfa

8

  Hande Şar Sancaklı

İstanbul

9

  Tuncay Seven

Samsun

10

  Fatih Uçar

Sivas

11

  Zuhal Çokaktaş Yandımata

Ankara

12

  Aslan Yiğit

Diyarbakır

 

SDE Yüksek Kurulu (SDEYK)

Kurul, 8 Kasım 2019 ve 6 Aralık 2019 tarihinde toplanarak gelen başvuruları değerlendirip, kredilendirdi.
 

S.N

ADI SOYADI

1

   Prof. Dr. Onur Şengün  (Başkan)

2

   Prof. Dr. Neşe Akal

3

   Doç. Dr. Hakan El

4

   Prof. Dr. Hülya Erten

5

   Prof. Dr. Orhan Güven

6

   Dişhekimi Necdet İmaç

7

   Prof. Dr. Feridun Şaklar

8

   Prof. Dr. Bülent Cumhur Uludağ

9

   Prof. Dr. Mehmet Yalım

 

Tanı-Tedavi Protokolleri ve  Kodlama Sistemleri Komisyonu

Komisyon ilk toplantısını 14.11.2019 tarihinde aşağıdaki gündemle yaptı.

Gündemi:

 1. Görev dağılımı
 2. Yeni döneme ilişkin  çalışma programının  belirlenmesi

 

S.N.

ADI SOYADI

ODASI

1

  Atilla Ataç
  (Sorumlu MYK Üyesi)

Ankara

2

  Mehmet Murat Akkaya

Ankara

3

  Semih Berksun

Ankara

4

  Ayşen Bodur

Ankara

5

  Metin Bozkurt

Bursa

6

  Ayşe Tuba Altuğ Demiralp

Ankara

7

  Bahadır Kasar

Ankara

8

  Mehmet Ali Kılıçarslan

Ankara

9

  Faik Serhat Özsoy

Ankara

10

  Meltem Dartar Öztan

Ankara

11

  Ayşegül Mine Tüzüner

Ankara