SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ DEMİRBAŞ ENVANTER KAYDI HAKKINDA


SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU;

Sağlık tesislerinin, hali hazırda kullandıkları demirbaş niteliğindeki tıbbi cihazlar için ÜTS de envanter bildirimi yapması gerektiği ve tüm ürün gruplarında tekil takip süreçleri 31.10.2019 tarihi itibariyle başlatılacağı bildirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizin envanteri Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi(MKYS)nde yer aldığından bu envanterin yazılım üzerinden aktarım çalışmaları devam etmekte olup üniversite hastaneleri ile özel sağlık hizmet sunucularının hâlihazırda envanterine Bakanlığımız tarafından ulaşılmadığından bu bildirimleri kendilerinin yapması gerekmektedir.

Envanter bildirim işlemlerinin nasıl yapılacağı yazımız ekinde sunulmaktadır. İlgili sağlık hizmet sunucularının demirbaş niteliğindeki tıbbi cihazlar için envanter bildirimlerini 31.10.2019 tarihine kadar kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir.