SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

2019 YILI ÜYE AİDATLARI


Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği 2019 üye aidatları;

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin aidatı: 450,00 TL, 

Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin aidatı; 225,00 TL, olarak belirlenmiştir.