SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMİ ve UZMAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ


Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 4-5 Aralık 2019 tarihinde yapılan toplantısına göre özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2020 yılı için net;

Tam gün çalışanlarda; 10.110 TL

Yarım gün çalışanlarda; 6.960 TL

Saat ücreti ise; 370 TL

 

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 4-5 Aralık 2019 tarihinde yapılan toplantısına göre özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2020 yılı için net;

Tam gün çalışanlarda; 12.627 TL

Yarım gün çalışanlarda; 8.705 TL

Saat ücreti ise; 465 TL olarak belirlenmiştir.