SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

Dişhekimliğinde Uzmanlıkla Dişhekimlerinin Yetkileri Kısıtlandı Mı?


Oda Başkanımız Alper DİLEK'in Gazeteci Mehmet Rebii Özdemir ile "Dişhekimliğinde Uzmanlıkla Dişhekimlerinin Yetkileri Kısıtlandı Mı? konulu röportajı;

Uzman dişhekimlerinin varlıklarının dişhekimlerinin yetkilerini daraltıp daraltmadığı konusunda Samsun-Sinop-Ordu ve Amasya Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek’e sorduk.

Oda Başkanı Dt. Alper dilek kamuoyunun ve meslektaşlarının bilgilenmesi için sorularımıza şöyle yanıtlar verdi.

Dt. Alper Dilek : “Öncelikle Dişhekimliğinin yetkisini anlatmak istiyorum.

DİŞHEKİMLİĞİ YETKİSİ;
Bir kişinin diş hekimi olarak çalışabilmesinin şartları ve sınırları yasalarla belirlenmiştir. 1219 sayılı yasanın 30. maddesinde dişhekimi olabilmek için TC Vatandaşı olmak ve diş hekimliği fakültesinden mezun olmak gerektiği tanımlanmıştır. 29. maddede ise diş hekimlerinin yetki sınırları tanımlanmıştır. Dişhekimi insan sağlığına ilişkin olarak dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla bağlantılı ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.

 

DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIK;
Dişhekimi, 1219 sayılı yasanın 29/2. Maddesi gereğince dişhekimliğinin herhangi bir dalında uzman olabilmek için dişhekimliği fakültelerinden veya sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarından aldığı uzmanlık eğitimi ve aldığı uzmanlık belgesi ile uzmanlık unvanını kullanabilir.

 

UZMANLIK VARLIĞI DİŞHEKİMLİĞİ ALANINI DARALTTI MI?
Dt. Alper Dilek: Dişhekimlerinin yetkilerinin kısıtlanması veya uzmanlık sebebiyle daraltılabilmesi ancak yasal bir düzenlemeyle mümkündür. 1219 sayılı kanunda hekimler ile ilgili düzenlemede uzman olmayan hekimlerin genel olarak hastalıkları tedavi hakkı olduğu ancak uzmanlık belgesi olmayan hekimlerin küçük cerrahi işlemler ile sünnet hariç cerrahi işlem yapamayacakları, büyük ameliyatların acil durumlar hariç olmak şartıyla uzman hekimlerle birlikte bir hekim tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Hekimlerle ilgili düzenlemenin aksine, yasada uzman dişhekimileri ile ilgili bir ilave bir yetki tanımlanmamıştır. Yasada uzman olmayan Dişhekimleri ile ilgili yetkilerin daraltılması ile ilgili bir düzenleme de yoktur.

 

BELLİ İŞLEMLERİ UZMAN OLMAYAN DİŞHEKİMLERİNİN YAPMASI YASAK MI?
Dt. Alper Dilek : Dişhekimi gerek beceri, gerek eğitim, gerekse deneyimlerini göz önünde bulundurarak bir takım işleri yapmaktan kaçınabilir. Ancak son günlerde Özel kurumların ödemelerinde uzman hekim aranma şartı getirilmesi ve çeşitli platformlarda ve uzmanlık dernekleri tarafından dişhekimlerinin pek çok işi yapamayacağına ilişkin dişhekimliği ulusal Çekirdek eğitim programından bahsedilmekte ve bu program gereğince mesleki kusuru olacağı iddia edilmektedir.

 

DİŞHEKİMLİĞİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİİTİM PROGRAMI (DUÇEP) NEDİR?
Dt. Alper Dilek : Kısa adı DUÇEP olan bu program dekanlık tarafından görevlendirilen bir kısım akademisyenin lisans eğitimi içeriğinin belirlenmesini amaçlayan bir programdır. Bu program çok değerli olmakla beraber herhangi bir mevzuatın parçası değildir ve dişhekimlerinin yetkilerini belirlemez. Bu rapordan yola çıkarak dişhekimi ve uzman dişhekimlerinin yetkilerinin belirlenmesi mümkün değildir. 1219 sayılı kanunda tıpta uzmanlık kuruluna uzmanlık dallarının eğitim müfredatlarını ve bu müfredata göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları görev ve yetkilerinin çerçevesini belirleme yetkisi verilmiştir. Tıpta uzmanlık kurulu da dişhekimliğinde uzmanlık dallarının Çekirdek müfredatını belirlemiştir. Ancak müfredat belirlenmesi söz konusu müfredat kapsamında olan ve eğitim sürecinde kazanılması hedeflenen yetkinlik alanlarının dişhekimlerine kapatıldığı sonucunu çıkarmaz. Örnek vermek gerekirse tıpta uzmanlık kurulu bir ana uzmanlık dalının yan dallarının oluşturulması halinde yan dalların alanındaki konularda uzmanların yetki kaybı olup olmayacağına ilişkin değerlendirmede daralmaya sebep olmayacağını belirtmiştir. Bu bağlamda diş hekimleri yasanın kendilerine verdiği yetki alanı içinde her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir. Dişhekimi yetki alanındaki bir hastalığın tedavisine ilişkin kararında yeterlilik ve yeteneklerini gözeterek hasta sağlığını riske etmeyecek şekilde bir karar vermelidir.

Mehmet Rebii ÖZDEMİR