SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerince 8 Şubat 2018 tarihinde Türk Dişhekimleri Birliğinde yapılan Ürün Takip Sisteminin aktif kullanımına yönelik bilgilendirme toplantısında ve 7 Ağustos 2018 tarihinde davet edildiğimiz İstanbul'da düzenlenen DİŞSİAD-TİTCK toplantılarında tarafımıza verilen bilgiler ışığında Ürün Takip Sisteminin Dişhekimliği açısından bilgi işlem ayağı yeterince oluşturulmadığından şimdilik sadece e-devlet şifresi ve ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) numaralarıyla sisteme ön başvuru yapılması yeterli olacaktır.
Ayrıca aynı sistem üzerinden kullanılan tıbbı cihaz ve sarf malzemelerinin uygunsuzluğu ve/veya kullanım sırasında ortaya çıkan olumsuzluğu da yine aynı sistem üzerinden ürün denetleme açısından bildiriminin planlandığı belirtilerek, dişhekimlerinin şu anda sadece e-devlet şifresi ve ÇKYS numarası ile giriş yapıp ön hazırlık aşamasını tamamlamaları önerildiği ifade edilmektedir.